Dag 3: Van Tintern Abbey naar Tramore

Twee abdijen en de kust

Op de derde dag van de camperreis Ierland bezoek ik Tintern Abbey en Danbrody Abbey. Ik beëindig de dag op een mooie overnachtingsplek aan de kust bij ondergaande zon.

Verbrand

Vannacht goed geslapen. Wel werd ik rond een uur of 2.00 wakker vanwege een flinke hoofdpijn. Die werd veroorzaakt door een verbrande huid. De gisteren zonovergoten dag midden op zee was de boosdoener. De weerapp gaf weliswaar aan dat er geen kans op verbranding was zo laat in het seizoen maar daar kun je toch maar beter niet naar luisteren. Better safe than sorry. Ik had gelukkig in al mijn optimisme after-sun meegenomen en na aanbrengen daarvan en een paracetamolletje ben ik weer ingeslapen en kon ik weer een paar uur doorslapen.

Rond 7.30 uur wakker geworden. Het regende vrij hard. Ook al ben ik geen liefhebber van regen, moet ik toch toegeven dat de ruïnes van de abdij waarbij ik geparkeerd stond goed combineerden met het druilerige weer.

Ik wilde eerst de blogs van de afgelopen twee dagen in orde maken en doorsturen naar de abonnees. Helaas kwam ik er achter dat de persoonlijke hotspot van mijn telefoon niet goed functioneerde. Zeg maar helemaal niet. Ik kreeg hem niet aan de praat en ik zal dus ergens een computerwinkel of een telefoonwinkel moeten zien te vinden zonder dat ik daar veel voor moet omrijden.

Tintern Abbey

Na ontbijt en douche kon ik rond 10.00 de Tintern abdij bezoeken. Ik had geluk want juist in deze weken zijn alle sites van monumentale gebouwen gratis te bezoeken.

De abdij is rond 1200 gebouwd door de cisterciënzers. Ze hebben er slechts 300 jaar gezeten waarna de abdij in het bezit kwam van de Colclough familie. Deze besloot om van de abdij een woonhuis te maken met een boerderij. Daartoe moest er fors verbouwd en bijgebouwd worden. Ik moet er niet aan denken zo een klus aan te gaan. Ik vond de verbouwing en restauratie van mijn huis van ca. 200 m2 al een bijna niet te overziene klus. Laat staan dit onderhavige gebouw van enkele duizenden vierkante meters.

De familie heeft in deze verbouwde abdij ca. 400 jaar gewoond en gewerkt. Rond 1900 is het complex in verval geraakt en toen de monumenten autoriteit besloot om rond 1960 tot herstel over te gaan kon men alleen de resten van de abdij nog redden. Het bijgebouwde woongedeelte is vrijwel geheel ingestort. De meningen zijn verdeeld of het nu goed is dat alleen de oorspronkelijke abdij gerestaureerd is of dat in de restauratie ook de aanbouwen en verbouwingen meegenomen hadden moeten worden.

Na nog wat gesproken te hebben met de beheerder van de site heb ik mijn route vervolgd. Ongeveer 10 km verder kwam ik bij een vergelijkbaar object.

Danbrody Abbey

De eigenaar van het landgoed waarop de abdij gebouwd is, Herve de Montmornecy, stelde een gedeelte van zijn landgoed beschikbaar aan de cisterciënzer monniken van Shropshire in Engeland alwaar ze een abdij moesten bouwen. Dat is rond 1200 gebeurd.

Het is een gigantisch bouwwerk geworden met een schip met vier zijbeuken, een kruistoren en twee transepten met aanpalende kapellen. Het complex is geheel volgens de cisterciënzer traditie gebouwd. Dus een kruiskerk met een bijbehorend klooster waarin een strikte scheiding was tussen de monniken die de geestelijke arbeid verrichten en de monniken die op het land werkten.

Van de restanten van de abdij is nog wel het een en ander te herkennen. Zo kun je je een goed beeld vormen van de refter waar de gezamenlijke maaltijd in stilzwijgen werd gebruikt en waar geluisterd werd naar voorgelezen geestelijke teksten. Het bordes waar de pupiter van de voorlezer zich bevond is nog goed te herkennen.

Het complex heeft slechts een korte bloeitijd gekend. Rond 1500 bleek dat er te veel abdijen waren gebouwd en er te weinig monniken waren om de gigantische gebouwen en landerijen te beheren. Rond 1500 werd dan ook besloten om de gemeenschap op te heffen en het landgoed en de gebouwen kwam in handen van de Etchingham familie.

Evenals bij Trintern Abbey heeft de familie besloten om de abdij om te bouwen tot een mansion. Dat is wel heel rigoureus aangepakt. Kosten noch moeite werden gespaard. En alhoewel de kerk voor een groot gedeelte gespaard is, zijn er nog duidelijk sporen te zien van de Tudor-achtige hoge schoorstenen die aangebracht zijn om de privé vertrekken te verwarmen.

Ook al is Trintern Abbey bekender dan deze abdij moet ik toch constateren dat deze abdij mij meer tot de verbeelding sprak.

Na dit bezoek heb ik de route verder voortgezet. Deze liep langs de zuidkust met in het leuke havenplaatsje Ballyhack een overtocht met een klein veer. Waterford bleek een wat groter stadje te zijn en het leek mij een goede plek om hier een winkel te vinden die mij kon helpen met het tot stand brengen van de internetverbinding via de telefoon. Echter er was bijna geen doorkomen aan in deze stad. Laat staan dat je een parkeerplaats voor een camper kon vinden. Later meer geluk hopelijk.

Tramore

Na Waterford doorgereden langs de kust naar Tramore. Voorbij dit dorp heb ik een heel mooie overnachtingsplek gevonden op een begroeide heuvel vlak langs de kust.

De wolken verdwenen en ik kon zowaar nog een paar uurtjes buiten zitten.

En wat er daarna gebeurde dat kun je je inmiddels wel voorstellen: koken, eten, blog bijwerken, podcast luisteren maar vooral van het uitzicht genieten bij een ondergaande zon.

Delen met je netwerk?
(Visited 55 times, 1 visits today)